Projects

Restavriranje nagrobnikov v Starem Logu

Restavriranje kočevarskih nagrobnikov v Starem Logu

V številnih krajih na širšem Kočevskem o njihovih predvojnih prebivalcih pričajo le še redke materialne ostaline. Vse manj je starih kočevarskih hiš, saj so jih zamenjale novogradnje, redke preostale pa so v slabem stanju. Enako usodo doživljajo kočevarska pokopališča in nagrobniki. Svojci pokopanih so bodisi v tujini (Avstrija, ZDA, Kanada), bodisi tudi sami že preminuli, zato so spomeniki večinoma “nikogaršnja last”. Zadnjih nekaj let si v občini Kočevje prizadevajo preostale spomenike restavrirati, a se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev dela vršijo počasi. Vremenske razmere nagrobnikom ne prizanašajo in brez potrebne sanacije jih je vsako leto več podrtih, poškodovanih ali pa (v najboljšem primeru) preraslih z mahom.

Da bi pripomogli k ohranitvi redkih materialnih ostankov kulturne dediščine na Kočevskem, smo v Zavodu Putscherle septembra 2023 začeli z obnovo starih kočevarskih nagrobnikov na pokopališču v Starem Logu (Altlag). S finančno pomočjo Občine Kočevje in Ministrstva za kulturo RS smo do novembra obnovili tri spomenike, do konca leta pa predvidoma še dodatne štiri. Obnova spomenikov v letu 2023 je začetek dolgoročnega projekta, saj bo v naslednjem letu ali dveh nujno potrebno obnoviti še najmanj 20 nagrobnikov v Starem Logu in še več v drugih vaseh. Le na ta način bomo namreč lahko zagotovili njihovo ohranitev v prihajajočih desetletjih.

Kočevarski nagrobnik v Starem Logu.

Restavratorsko konservatorska dela opravlja Kamnoseštvo Erjavec iz Mahovnika pri Kočevju. Poseg poteka pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Dela na vsakem nagrobniku vključujejo stabilizacijo temeljev (z betoniranjem), odstranjevanje mahu in plesni, obnovo napisov, kjer je mogoče, tudi obnovo fotografij v keramičnih okvirjih, izdelavo manjkajočih delov spomenikov, kot so npr. križi, ornamenti itd.

Postavitev restavriranega kočevarskega nagrobnika v Starem Logu.

Po zaključeni obnovi pokopališča v Starem Logu načrtujemo tudi izdajo publikacije ali serijo člankov o pokopališču in tam pokopanih. Tiste, ki imate kakršnekoli informacije (fotografije, spomine, življenjske zgodbe itd.) prosimo, da nas kontaktirate po e-mailu info@putscherle.com. Veseli bomo tudi vsakega finančnega prispevka, ki bi nam pomagal obnovo dotrajanih nagrobnikov v Starem Logu dokončati že v letu 2024, in sicer prek našega transakcijskega računa SI56 6100 0001 3059 360, namen: nagrobniki Stari Log ali preko PayPal na naši spletni strani.