Kulturna dediščina in krajina: ohranjanje, obnova, revitalizacija – možnosti in priložnosti

Kulturna dediščina in krajina: ohranjanje, obnova, revitalizacija – možnosti in priložnosti (Strokovno-znanstveni interdisciplinarni posvet)

Datum in čas: 26. 9.2019, 9-17.30h
Lokacija: Kulturni center Kočevje
Organizator: Zavod Putscherle v sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom in Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete UL
Vrsta dogodka: V Zavodu Putscherle smo namreč prepoznali pomen ohranjanja in interpretacije kulturne dediščine in kulturne krajine na Kočevskem kot možnosti za razvoj terciarnega sektorja in turistične ponudbe ter krepljenje občutka lokalne identitete. Da bi odprli debato o priložnostih, ki jih kulturna dediščina ponuja, smo skupaj s Slovenskim etnološkim društvom in Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologiojo Univerze v Ljubljani k sodelovanju na strokovno-znanstvenemu posvetu Kulturna dediščina in krajina: ohranjanje, obnova, revitalizacija – možnosti in priložnosti  povabili vodilne slovenske strokovnjake s področja dediščine in predstavnike lokalnih inštitucij.

Programska knjižica