O Zavodu Putscherle

O Zavodu Putscherle

Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, je ime dobil po manjšem sodčku za vodo, etnografski posebnosti Kočevske, ki so ga do druge svetovne vojne uporabljali prebivalci Kočevske.

Zavod Putscherle

Putscherle je bil namenjen shranjevanju in prenosu vode. Primerjali bi ga lahko z modernimi steklenicami oz. s t. i. “flaškami” za vodo. Podobno, kot so “flaške” danes naše vsakodnevne spremljevalke, so putscherli nekoč spremljali svoje lastnike na poti, zlasti pa  med delom na polju. Voda je v putscherlu ostala hladna večino dneva.

Ime zavoda implicira eno naših najpomembnejših dejavnosti, tj. skrb za ohranjanje kulturne dediščine na Kočevskem.

 

Izvleček iz Statuta Zavoda – 6. člen:

Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine Stara Cerkev (v nadaljevanju zavod) je bil ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti: raziskovanje, svetovanje in izobraževanje, kulturno delovanje ter ohranjanje in interpretacijo kulturne dediščine.

Namen zavoda je spodbujanje raziskovanja, ohranjanja in interpretacije kulturne dediščine, sodobnega kulturnega ustvarjanja, v luči sodelovanja in prenosa znanja med različnimi strokami in zainteresirano javnostjo, s čimer želi prispevati k dobrobiti širše skupnosti.

V ta namen se bodo izvajali različni programi kot so:

 • izvedba kulturnih dogodkov in razstav,
 • izvedba različnih tečajev (umetniških, jezikovnih itd.),
 • raziskave na področju družboslovja in humanistike,
 • izvedba znanstvenih in strokovnih srečanj in posvetov,
 • ohranjanje, proučevanje, predstavitev in razvoj kulturne dediščine,
 • predstavitev naravnih in kulturnih znamenitosti,
 • izobraževanje in predstavitev domače in umetnostne obrti ter sodobne ustvarjalnosti,
 • založniška dejavnost,
 • prevajanje,
 • promocija turizma,
 • organizacija ekskurzij itd.

 

Naslov:

Zavod Putscherle
Stara Cerkev 70
1332 Stara Cerkev
Slovenija

E-pošta: info@putscherle.com