Junaki skrivnostnih gozdov

Junaki skrivnostnih gozdov

 

Predstavitev aktivnosti

 

Naziv aktivnosti:

Junaki skrivnostnih gozdov

 

Opis in cilji operacije:

Projekt Junaki skrivnostnih gozdov je nastal s ciljem raziskati in promovirati kulturno dediščino oz. mitološko izročilo območja LAS, zlasti občin Kočevje, Kostel in Osilnica. Namen projekta je tematsko povezati vse tri občine in pri prebivalcih vzbuditi zavedanje o pomenu in možnostih, ki jih kulturna (mitološka) dediščina nudi na področju razvoja turizma, kulturnih dejavnosti, razvoja lokalne identitete in izboljšanja kvalitete bivanja.

Domačini in obiskovalci bodo skozi mitologijo spoznali življenje na območju vseh treh občin. Poleg kulturne dediščine, jim bo na poučen, inovativen in zanimiv način (z uporabo didaktičnih pripomočkov, slikanic za otroke, učne in doživljajske poti in mobilnih interaktivnih točk), predstavljena tudi bogata naravna dediščina območja in skrb zanjo. Operacija bo promovirala izkustveno učenje in zdrav način življenja njenih uporabnikov.

 

Partnerji na projektu:

Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine
Zavod za kulturo in turizem Kostel
Občina Osilnica
Kolpa d.o.o.

 

Aktivnosti:

 • V Kostelu in Osilnici bosta vzpostavljeni mobilni interaktivni točki, kjer bodo obiskovalci do vsebin vezanih na naravne in kulturne znamenitosti območja, dostopali skozi uporabo sodobne interaktivne, multimedijske tehnologije (touchscreen, virtualna panorama 360°).
 • Posodobljeni bosta pešpoti, na katerih bodo obiskovalci spoznali naravno in kulturno dediščino Kostela, Osilnice, Kočevja in območja LAS. V Kostelu bo vzpostavljena učna pot Mikulovega vraga, v Osilnici pa doživljajska pot Petra Klepca. Za namen vodenja po poti bomo izobrazili turistične vodnike, ki bodo obiskovalce sezannili z gozdno pedagogiko, naravnimi in kulturnimi znamenitostmi območja.
 • V Osilnici bomo prireditvi Petruvu dodali novo vsebino in organizirali predstavo o junaku Petru Klepcu ter vodenje po doživljajski poti Petra Klepca. Organizirali bomo sejemsko dejavnost na temo Petra Klepca in mitoloških junakov iz projekta Junaki skrivnostnih gozdov, in sicer bomo predstavili lokalno kulinarično ponudbo (prehrana pastirjev), zeliščarstvo in spominke ter rokodelske izdelke na temo lokalnih mitoloških junakov.
 • Z namenom seznanitve šolskih otrok z mitološko kulturno dediščino območja, bodo izdane tri slikanice oz. ilustrirane knjige za otroke. Vsaka slikanica bo namenjena predstavitvi mitološkega junaka oz. dediščine iz vsake izmed občin. Zasnovane bodo tako, da bodo v prihodnosti lahko služile tudi kot učni pripomoček v osnovnih šolah.

 

Pričakovani rezultati:

 • Učna pot Mikulovega vraga (Kostel).
 • Priročnik za vodnike po učni poti Mikulovega vraga.
 • Doživljajska pot Petra Klepca (Osilnica).
 • 3 otroške knjige o mitološki dediščini občin Kočevje, Kostel in Osilnica.
 • 2 mobilni interaktivni točki (Kostel, Osilnica).
 • 8 delavnic filcanja volne.
 • 1 gozdna delavnica.
 • 3 delavnice o mitološki dediščini.
 • Izobraževanje za vodnike in 5 novih vodnikov.

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Program razvoja podeželja – PRP