Življenje v objemu gozdov

Predstavitev aktivnosti

Naziv aktivnosti:

Življenje v objemu gozdov

Opis in cilji operacije:

Projektni partnerji opažamo, da je na območju LAS, zlasti na Kočevskem, dediščina, tako kulturna kot naravna, premalo prepoznana kot vrednota. Prebivalci se pomena dediščine in možnosti, ki jih nudi zlasti na področju turizma in kvalitetnega bivanja, ne zavedajo dovolj. Zato jih želimo s projektom Življenje v objemu gozdov ozaveščati o pomenu dediščine in koristih, ki jih prinaša njeno ohranjanje in skrb zanjo.

Na sedežu Zavoda Putscherle bomo vzpostavili interaktivno točko, kjer se bodo obiskovalci skozi uporabo sodobne interaktivne, multimedisjke tehnologije (video, touchscreen, navidezna resničnost, didaktične igre) seznanili in poučili o naravnih in kulturnih značilnostih območja. Postavili bomo blog Kočevski b(r)log, ki bo služil prikazu kulturne in naravne dediščine na Kočevskem in širše na območju LAS.

Pričakovani rezultati:

  • vzpostavitev nove turistične ponudbe: ureditev interaktivne točke,
  • ponuditi dostopne informacije o dediščini Kočevske in območja LAS na spletu – blog Kočevski b(r)log,
  • povečanje poznavanja zlasti kulturne dediščine Kočevske in območja LAS med domačini in obiskovalci,
  • večja prepoznavnost turistične destinacije,
  • okrepljena lokalna identiteta in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine.

Projekt »Življenje v objemu gozdov« se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Program razvoja podeželja – PRP