Projekti

Svinjska kuhinja v Stari Cerkvi – otvoritev

OBNOVA OBJEKTA »SVINJSKA KUHINJA«

13. oktobra 2022 je v Stari Cerkvi potekala otvoritev obnovljenega objekta »svinjska kuhinja«, ki smo ga rešili pred propadom in v njem uredili manjšo etnološko zbirko z informativnimi tablami o svinjereji in žganjekuhi v slovenščini, nemščini in angleščini. Objekt sta slovesno otvorila podžupanja Občine Kočevje, Lili Štefanič in direktor Urada za narodnosti Republike Slovenije, mag. Stane Baluh. Z obnovo je Stara Cerkev pridobila nov segment turistične infrastrukture, velik obisk in zanimanje krajanov pa kažeta tudi na naraščujočo potrebo po ohranjanju in oživljanju objektov (kočevarske) kulturne dediščine.

Svinjska kuhinja sodi med objekte župnijskega kmečkega gospodarstva, ki so ga običajno sestavljali še hlev, skedenj in (ločen) svinjak. Po značilnostih gradnje sklepamo, da je bila stavba zgrajena na prelomu oz. najkasneje v prvi tretjini 20. stoletja. Je pravokotne oblike in meri 14 m2. Opeka je lokalnega izvora, zunaj in znotraj ometana s klasičnim apnenim ometom. Ostrešje je tesano in vezano z lesenimi klini. Ohranjena so prvotna ročno izdelana lesena vrata in okno.

Svinjska kuhinja je ime dobila po svoji namembnosti, saj so v njej kuhali hrano za prašiče, jeseni in pozimi pa tudi žganje. V notranjosti je ohranjen zidan štedilnik z zanimivo kombinacijo vgrajenega kotla za hrano za prašiče in kotla za žganjekuho. Po letu 2000, ko so stavbo prenehali uporabljati za žganjekuho, je bilo v njej skladišče za stare predmete in orodje.

Svinjska kuhinja v Stari Cerkvi je ena redkih ohranjenih na Slovenskem. Razen tega, da priča o ustroju kmečkega in župnijskega gospodarstva v Stari Cerkvi, je njena ohranitev pomembna tudi z vidika varovanja redke preostale stavbne dediščine na Kočevskem iz obdobja pred drugo svetovno vojno.

Svinjska kuhinja je bila obnovljena leta 2022 na pobudo in pod vodstvom Zavoda Putscherle in s finančno podporo Občine Kočevje, Ministrstva za kulturo RS in Mihaela Morica.

Več o otvoritvi svinjske kuhinje, preberite v objavi čaopisa E-Utrip.si.

Fotografije svinjske kuhinje pred in po obnovi:

Fotografije otvoritve svinjske kuhinje, 13. oktobra 2022: